سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا اخوان صراف – عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی
مجید آراسته – کارشناس بانک ملت

چکیده:

بانکداری رابطه ای یکی از مهم ترین روش هایی است که از طریق آن بانکها بر مشکلات مرتبط با اطلاعات نامتقارن در مورد مشتریانشان غلبه پیدا می کنند. بانکداری رابطه ای هم برای بانکها و هم برای شرکتها مهم است زیرا علاوهبر اینکه کمک می کند تا شرکت منابع مالی جهت گسترش عملیاتشان را تامین نماید، به بانک هم در کسب اطلاعات مورد نیاز از شرکت ها کمک می کند. بانکداری رابطه ای برای شرکتهای وام گیرنده از طریق شانس بیشتر جهت دسترسی به وامهای با نرخ بهره پایین و اخذ وثایق کم هزینه تر برای شرکتها، خلق ارزش می نماید. این مقاله ضمن مرور بانکداری رابطه ای و ابعاد مختلف آن، به بررسی ادبیات نظری و تجربی ارتباط بلندمدت بین بانکها و شرکتها پرداخته و روشهایی که از طریق آنها ارتباط بانکی بلندمدت هم برای بانک و هم برای شرکت ارزش خلق می کند را همراه با برخی شواهد مورد بررسی قرار خواهد داد.