سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پونه هوسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین
موسی امینی – اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان
مسعود منوری – استاد دانشکده علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مواد زائدجامد جز جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده و تولید این زائدات درکمیت و کیفیت های مختلف یکی ازمهمترین معضلات زیست محیطی عصر حاضر است آلودگی هوا آب و خاک ناشی از عدم مدیریت صحیح و عدم انتخاب جایگاه مناسب جهت دفن پسماند مشکلاتی را برای محیط زیست شهروندان ایجاد می کند لذا اولین گام جهت کاهش آلودگی احتمالی ناشی از محل دفن زباله شناسایی همه جانبه محل دفن و ارزشیابی موقعیت آن است این تحقیق با هدف تعیین میزان شایستگی لندفیل کلان شهر رشت مرکز استان گیلان با استفاده از روش غربال منطقه ای و فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای نخستین بار درخاورمیانه اجرا شده است. به منظور ارزشیابی این محل در مقیاس منطقه ای فاصله ۳۰ کیلومتر از مرکز دفن زباله به عنوان محدوده مطالعاتی انتخابو سپس معیارهای روش مورد نظر درمقیاس منطقه ای با تهیه لایه های مختلف در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی شناسایی گردیددرمرحله بعد لایه ها با استناد به ضوابط و استانداردهای ملی و جهانی به سه ارزش مناسب متوسط و نامناسب طبقه بندی و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP وزن دهی شدند و درنهایت لایه ها با ارزشهای متفاوت رویهم گذاری و درنهایت نقشه طبقه بندی شده نهایی به دست آمد و میزان مناسب بودن آن در این مقیاس متوسط ارزشیابی شد.