سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد کاردان – ازمایشگاه فناوریهای پیشرفته در آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحسن نقیبی زاده میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
قمرناز تدین تبریزی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

ارزیابی دانش یادگیرنده یک فرایند کلیدی درجهت تصمیم گیری شخصی سازی و انطباق پذیری سیستم آموزشی می باشد روشهای سنتی ارزیابی دانش عموما تعدادمتغیرهای کمی را در فرایند ارزیابی مورد استفاده قرار میدهند برای نمونه تنها دقت پاسخگویی به سوالات را در فرایند ارزیابی دخیل می کنند حال انکه برای افزایش دقت ارزیابی لحاظ کردن متغیرهای بیشتری دراین فرایند از ضروریت می باشد سیستم فازی با قابلیت پذیرش متغیرهای ورودی گوناگون عمل استنتاج و تولیدخروجی گزینه بسیار مناسبی جهت استفاده در فرایند ارزیابی است بصورتی که درسا لهای اخیر تلاشهای گوناگونی در جهت استفاده از منطق فازی و به کارگیری قابلیت های آن در ارزیابی دانش یادگیرنده صورت گرفته است. دراین مقاله ما روشی را برای ارزیابی دانش یادگیرنده با استفاده از سیستم فازی در سه مرحله ارائه میدهیم که با استفاده از فازی سازی موتور استنتاج و غیرفازی سازی با لحاظ کردن متغیرهایی همچون سختی، اهمیت و پیچیدگی سوال فرایند ارزیابی را انجام می دهد.