سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

لیلا معزز – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

یکی از موضوعات اساسی در روند تحول آموزشی و پرورش ملل مختلف توسعه و پیشبرد آموزش و یادگیری و به کارگیری شیوه های موثر آموزشی و اهمیت دادن به فرایند یادگیری و کسب مهارتهای لازم تحصیلی اجتماعی و … می باشد و تنها راه اطمینان از دستیابی به این اهداف استفاده از شیوه های موثر ارزشیابی می باشد مقاله حاضر با ارایه تعاریف متعدد ارزشیابی از سوی عده ای از صاحب نظران تعلیم تربیت در پی رسیدن به تعریفی جامع از آن می باشد تا در پی آن به ارائه ی تعریفی از ارزشیابی توصیفی بپردازد دراین راستا پس از مقایسه ی ارزشیابی کمی و ارزشیابی توصیفی و ارائه ویژگیهای ارزشیابی توصیفی به چگونگی اجرای آن و آثار و پیامدهای آن می پردازد در پایان مقاله و با توجه به یافته ها و تجربیات عملی نگارنده در اجرای این ارزشیابی معایب و کاستی آن از نظر نگارنده مطرح می گردد.