سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدرضا موسوی – کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم)
علی اکبر دیمیادی – کارشناس محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم
محمدعلی رکنی – مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم

چکیده:

توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه کشور، شتاب شهرنشینی، تخریب و آسیب محیط زیست به واسطه مکان‌یابی نادرست صنایع، مستلزم آن است که سیاستهای مناسب توسعه صنعتی، در رفع این مشکلات اقدام نمایند. مکان‌یابی صحیح و طراحی اصولی صنعت، گام محکمی در جهت بهبود محیط زیست، توسعه صنایع کشور و رشد اصولی و منطقی مناطق شهری و روستایی می‌باشد.در این تحقیق با جمع آوری داده‌ها، نقشه‌های رقومی، ضوابط و معیارهای زیست محیطی و بازدیدهای میدانی، ضمن تهیه نقشه‌های رقومی مورد نیاز برای انجام ارزشیابی مکانی زیست محیطی مکان شهرک صنعتی شکوهیه در استان قم، با روش ادغام نقشه‌ها و بر پایه جبر بولین (Boolean) در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰، نقشه محدودیت‌ها تهیه گردید.در مرحله دوم با روی هم گذاری نقشه شهرک‌ صنعتی شکوهیه بر روی نقشه محدودیت‌ها مشخص گردید که فاز فعلی شهرک صنعتی مذکور، در منطقه فاقد محدودیت (بجز بخش جنوبی آن)، فاز دوم ۳۲۵ هکتاری به طور کامل بر روی مناطق محدودیت‌دار و فاز توسعه ۱۰۰۰ هکتاری در منطقه بدون محدودیت واقع شد.با توجه به تحقیق صورت گرفته، وضعیت مکانی شهرک‌های صنعتی شکوهیه مناسب نبوده که ضروری است واحدهای صنعتی با رعایت اصول زیست محیطی در زون‌های مرتبط استقرار یابند، همچنین پایش منابع آب‌های زیرزمینی و نظارت بر کنترل فعالیتهای واحدهای مستقر جهت کاهش آلودگی‌های مهم بسیار حیاتی می‌باشد.