سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سارا کفاشی – دانشجوی دکتری اقتصاد محیط زیست دانشگاه پوترامالزی
ماندانا یاوری – کارشناس ارشدمدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز
الهام موذن – دانش آموخته کارشناسی مهندسی محیط زیست
ایمان موذن – کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

تالاب شادگان به مساحت تقریبی ۵۳۷۷۰۰ هکتاردر جنوب استان خوزستان واقع شده است این تالاب به دلیل دو جنگ اخیر درمنطقه ورود فزاینده فاضلابهای شهری، کشاورزی و صنعتی اجرای طرحهای توسعه آبیاری بالا دست حوضه ابریز دچار نارسایی هایی شده که هرکدام بهطور مستقیم و غیرمستقیم کیفیت آب تالاب را تحت تاثیر قرار داده اند و بنحوی که کیفیت اب به ویژه در دهه اخیر کاهش چشمگیری داشته است و از نظر بسیاری کاربردهای وابسته به آب نامناسب تشخیص داده می شود. به منظور ارزشگذاری اقتصادی کیفیت آب تالاب ابتدا کلیه اطلاعات مربوط به پارامترهای کیفیت اب در سالهای ۱۳۸۲-۷۲ از دید دو کاربری حفظ اکوسیستم و استفاده تفریحی بررسی گردید. دراین میان ۶ پارامتر EC کدورت، COD,BOD5,TDS و فسفات برای مصارف فوق نامناسب تشخیص داده شدند.