سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوذر روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

ارزشگذاری منابع زیست محیطی به منظور رصد رشد اقتصادی تشکیل حسابهای ملی سبز و استفاده درتحلیل اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری شکل گرفته است محدوده مطالعاتی پارک ملی کویر به عنوان منطقه حفاظت شده برای حفظ ذخایر ژنتیکی و حفظ حیات وحش تحت حفاظت دولت قرار داشته و اکوسیستم مرتعی اکوسیستم غالب محدوده می باشد براساس برآوردهای انجام شده ارزش دارایی های محدوده مطالعاتی شامل منابع معدنی اراضی مرتعی و منابع آب معادل ۱۱۰۱۹/۵۰۴ میلیارد ریال و ارزش سالانه کارکردهای اکوسیستمی معادل ۳۸۸۵/۳۳ میلیاردریال میب اشد.