سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الهام غلامی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
احمد سواری – استاد و عضو هیات علمی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی،دانشگاه علوم و ف
زهرا عابدی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست و انرژی،واحد علوم و تحقیقات د
فروزان فرخیان – استادیار و عضو هیات علمی مدیریت محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

چکیده:

مناطق ساحلی در شمار ارزشمندترین نواحی سرزمینی قرار دارد تعامل مستقیم دو اکوسیستم آبی و خشکی تنوع زیستی بسیار غنی را سبب می شود هم پای تنوع زیستی گوناگونی بهره برداری انسانی دراین نواحی در مقایسه با سایر نواحی سرزمینی بسیار زیاد است توجه آدمی به منابع فراهم شده درنواحی ساحلی و بهره برداری هرچه بیشتر و هرچه سریعتر ازاین منابع پیامدهایناخواسته را نیز به همراه داشته است آلودگی سواحل و دریاها تخریب زیستگاه ها نابودی برخی گونه های گیاهی و جانوری و به خطر ا فتادن شمار بیشتری از انها و فرسایش ساحلی به سبب سو بهره برداری نمونه ای از این پیامدها می باشد لذا دراین تحقیق با استفاده از روشهای ارزشگذاری مشروط CVM 1 و تلفیق ان با روشهای بازاری سعی شده است با نگاهی واقع بینانه نسبت به براورد ارزش آب و مناطق ساحلی آبادان – ماهشهر اقدام شده و اهداف ذیل نیز محقق شود.