سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا گیلی – کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
سیدمهدی حشمت الواعظین – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه تهران
آزاده کاظمی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

معدن سولفات سدیم میقان اراک در سال ۱۳۷۱ بدنبال اجرای طرح پتانسیل یابی نمکهای صنعتی درایران توسط شرکت معدنی املاح ایران کشف شد این معدن بزرگترین ذخیره سولفات سدیمکشور می باشد واقع شدن این ذخیره در مرکز یک دریاچه و وجود آب زیرزمینی در نزدیکی سطح توپوگرافی باعث وجود شرایط ویژه و نهایتا اتخاذ روش خاص و دقیقی برای بهره برداری شده است طرح بهره برداری از آن براساس استخراج ذخیره در مدت ۲۵ سال نوشته شده که ماده معدنی سولفات سدیم تمام در کارخانجات احداث شده این شرکت درحاشیه دریاچه مصرف خواهد شد از طرفی دیگر دراین تالاب ۳۰ گونه پرنده و چندین گونه پستاندار و خزنده شناخت شده اند که از بین آنها ۲۷ گونه آسیب پذیر نادر و یا حمایت شده می باشند بنابراین ضرورت مطالعه اقتصادی و ارزشگذاری آن بخوبی احساس می گردد. طی تحقیق حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره لندست منطقه و تکنیکهای سنجش از دور ابتدا توانستیم نرخ تخریب سالیانه را حدود ۱۷ درصد تخمین بزنیم.