سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معین صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کر
وحید عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام پیام نور مرکز
شکوفه سلیمانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه پیام پیام نور مرکز

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین ارزش اقتصادی تالاب زریبار در استان کردستان به اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای ورود وتقاضای تفریح به تالاب با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداخته است. میانگین تمایل به پرداخت افراد با استفاده ازمدل لاجیت و با روش حداکثر درستنمایی بوسیله انتگرال گیری عددی محاسبه شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبودی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده از بین ۰۸ نفر از افراد بازدیدکننده منطقه جمع آوری شد.نتایج نشان داد که ۰۸ درصد افراد تحت بررسی حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از این مکان تفریحی می باشند و میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای هر فرد برابر ۸۸۰۸ ریال و برای هر خانوار ۱۹۹۱۳/۶ریال می باشد.