سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل نیشابوری –

چکیده:

رشد سریع اینترنت در چند سال اخیر، جذابیت زیادی را برای کارآفرینان ایجاد کرده است تا در این عرصه فعالیت نمایند. کسب و کارهای اینترنتی با وجود تغییرات بالای تکنولوژی و نیاز به اطلاعات فراوان معمولا دارای عدم اطمینان و ریسک بسیار بالائی هستند، اما با این وجود اینگونه کسب و کارها در دنیا بسیار پیشرفت کرده و کارآفرینان بسیاری در دنیا با بهره گیری از خلاقیت و نوآوری خود به فعالیت در این حوزه مشغول هستند و بسیاری از این شرکتها اکنون بصورت سهامی عام در بورسهای معتبر دنیا به عموم مردم عرضه شده و حوزه فعالیت خود را گسترش داده اند، اما ارزشگذاری کسب و کار اینترنتی کار چالش برانگیزی است زیرا کسب و کاراینترنتی خصوصیات خاصی دارند و برای ارزیابی آنها بایستی به مواردی غیر از اعداد ترازنامه و صورت سود و زیان توجه کرد. علاوه بر این، بسیاری از شرکتهای اینترنتی علیرغم قیمتهای فوق العاده بالای سهام، از نظر حسابداری زیانده هستند. با در نظر گرفتن این شرایط، مدلهای ارزشگذاری پیشرفته و خاصی برای کسب و کارهای کارآفرینانه اینترنتی با در نظر گرفتن ظرفیت رشد بالای بالقوه آنها مورد نیاز است. این مقاله ابتدا با مرور برخی مفاهیم کارآفرینی، تعاریف کارآفرینی اینترنتی، مدلهای ارزشگذاری سنتی کسب و کار و ویژگیهای کسب و کارهای اینترنتی بعنوان پیشینه تحقیق بدنبال معرفی مدلهای مناسب برای ارزشگذاری کسب و کارهای کارآفرینانه اینترنتی است. از این مدلها م یتوان بصورت تجربی برای ارزشگذاری برخی از شرکتهای اینترنتی در ایران نیز استفاده نمود.