مقاله ارزشگذاری برند بانک ها مبتنی بر مدل های ارزشگذاری برند با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزشگذاری برند بانک ها مبتنی بر مدل های ارزشگذاری برند با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره Topsis (مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشگذاری برند
مقاله ارزش ویژه برند
مقاله تنزیل جریان نقدی
مقاله مدل های ارزشگذاری
مقاله صنعت بانکداری
مقاله مدل تاپسیس
مقاله ویژگی برند بانک ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حنفی زاده پیام
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نیا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برند یکی از مهم ترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویری است که سازمان یا شرکت را با همه ابعادش معرفی می کند و تصویری از آنچه را که هست یا می خواهد باشد را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان ایجاد می کند. در واقع برند نشانه ای است که شرکت یا سازمان را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت می باشد. این تحقیق بر این فرض استوار است که «مدل های ارزشگذاری برند، توان تبیین لازم جهت ارزیابی ارزش برند بانک های مورد مطالعه را دارند».
در این تحقیق مدل های ارزشگذاری برند مورد بررسی قرار گرفت و سپس با توجه به ویژگی های خاص صنعت بانکداری، تطابق مدل ها با صنعت بانکداری انجام و مدل مناسب با استفاده از روش تاپسیس انتخاب گردید. پس از انتخاب مدل، برای نشان دادن و انجام تجربی ارزشگذاری برند، ارزشگذاری برند برای بانک های ملت، پاسارگاد و پارسیان انجام گرفت، که در نهایت بیشترین ارزش برند به ترتیب برای بانک های ملت، پارسیان و پاسارگاد حاصل شد. در نهایت جهت مقایسه و اعتبارسنجی مقادیر حاصل از مدل انتخاب شده، ارزشگذاری برند بانک های مذکور با یک مدل دیگر نیز انجام گرفت که بر اساس آن بیشترین ارزش برند به ترتیب به بانک های پاسارگاد، ملت و پارسیان تعلق گرفت که با توجه به تمایز ساختاری در مدل های به کار گرفته شده کاملا قابل توجیه و تامل است. در انتهای این تحقیق نتایج حاصل از دو مدل با ارزش کل دارایی های بانک ها و همچنین با یکدیگر مقایسه گردیده است.