مقاله ارزشیابی محل دفن مواد زاید جامد کرج به روش غربال منطقه ای و محلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی محل دفن مواد زاید جامد کرج به روش غربال منطقه ای و محلی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی محل دفن مواد زاید جامد
مقاله روش غربال منطقه ای و محلی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منوری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: علی اوسطی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناطق شهری امروزه با مشکلات فزاینده ای در رابطه با مدیریت مواد زاید جامد مواجه هستند. افزایش نرخ تولید مواد زاید منجر به بروز معضلات بهداشتی و زیست محیطی شده و نگرانی های عموم را در پی داشته است. با توجه به این که دفن بهداشتی در حال حاضر کاربردی ترین روش در مدیریت مواد زاید است قرارگیری محل دفن در موقعیتی مناسب اهمیت بسیاری دارد. همچنین ارزشیابی محل های دفن در حال استفاده رویکردی مناسب جهت شناسایی و به حداقل رساندن مشکلات آن ها می باشد. روش های متعددی که در این زمینه وجود دارد هر کدام جنبه ها و معیارهای متفاوتی را در نظر می گیرند. در این پژوهش از روش غربال منطقه ای و محلی در ارزشیابی محل دفن مواد زاید کرج به منظور بررسی مشکلات آن استفاده شده است. در این روش سه عامل اصلی شرایط طبیعی، کاربری و عوامل اقتصادی در دو مقیاس منطقه ای و محلی ارزیابی می شوند. ابتدا نقشه های مورد نیاز در مرحله ارزشیابی منطقه ای در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه و داده های مکانی تجزیه و تحلیل گردید و نقشه تناسب نهایی به دست آمد که طبق آن مساحت مکان های با ارزش نامناسب ۱۴۲۹۱۵٫۸ هکتار، متوسط ۵۰۸۹٫۳ هکتار و مناسب ۴۰۴۶٫۹ هکتار و میزان تناسب محل نامناسب می باشد. در نهایت محل دفن در مقیاس محلی با استفاده از روش وزن و امتیازدهی مورد بررسی قرار گرفت و میزان تناسب آن متوسط ارزشیابی شد.