مقاله ارزشیابی فرایند تدریس معلمان ابتدائی در درس ریاضی بر پایه رویکرد آموزش تفکیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی فرایند تدریس معلمان ابتدائی در درس ریاضی بر پایه رویکرد آموزش تفکیکی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله آموزش تفکیکی
مقاله مشاهده فرایند یاددهی- یادگیری
مقاله معلمان ابتدایی
مقاله درس ریاضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ده قطب الدینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی زند جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف ارزشیابی فرایند تدریس معلمان ابتدائی در درس ریاضی، بر اساس رویکرد آموزش تفکیکی انجام گرفت. به این منظور از روش مطالعه میدانی استفاده شد و داده های مورد نیاز از یک نمونه سه نفری که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با استفاده از فرم مشاهده کلاس درس تاملینسون جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده به روش میانگین وزنی تحلیل و سپس بر روی طیف مطلوبیت عملکرد قرار گرفتند. نتایج نشان داد معلمان در ابعادی چون راحت بودن دانش آموزان در طرح سوال یا درخواست کمک، نشان دادن مدیریت و رهبری اثربخش در کلاس ها، ارتباط داشتن با دانش آموزان به طور انفرادی در ضمن تدریس، انجام سنجش در طول درس برای اطمینان از میزان فهم مطالب توسط دانش آموزان، آگاهی و فهم دانش آموزان از اهداف یادگیری، دارای عملکردی در سطح متوسط بودند و در ابعادی چون فراهم کردن راهنمایی هایی برای تمرکز دانش آموزان روی اهداف یادگیری، توجه به سوالات دانش آموزان در طول درس، کمک به دانش آموزان برای آگاهی از نقاط قوت یکدیگر، بیان دستورالعمل های روشن برای انجام تکالیف، تاکید روی رقابت با خود نه با دیگران، تعیین استانداردهایی برای یادگیری دانش آموزان و توجه به دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری یا فیزیکی دارای عملکرد ضعیفی بودند. این نتایج حاکی از عدم آشنایی معلمان مورد بررسی با رویکردهای یادگیری سازنده گرایی و اصول کاربرد آنها در تدریس و یادگیری کلاس درس است.