مقاله ارزشیابی عملکرد شهر جدید اندیشه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در آمایش سرزمین از صفحه ۷۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی عملکرد شهر جدید اندیشه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر جدید
مقاله شهرهای اقماری
مقاله مادرشهر
مقاله موفقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی نژاد فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: سیف الدینی فرانک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انقلاب صنعتی و پیامدهای ناشی از آن، رشد شتابان شهرها و شهرنشینی را موجب شد. به دنبال تمرکز بیش از حد جمعیت و صنایع در شهرها (خصوصا شهرهای بزرگ و مادرشهرها) و افت کیفیت زندگی در این شهرها از یک سو و محدودیت های گسترش افقی شهرها از سوی دیگر، راهبرد احداث شهرهای جدید با هدف جذب سرریز جمعیت و تمرکززدایی از مادرشهرها در دستور کار دولت ها قرار گرفت. در ایران نیز از دهه ۱۳۶۰ احداث شهرهای جدید به عنوان یک راه حل اساسی در نظام شهرنشینی کشور آغاز شده است. اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه از فعالیت این شهرها ارزیابی عملکرد آنها ضروری است. برای این منظور شهر جدید اندیشه با ۷۵۵۹۶ نفر جمعیت به عنوان پر جمعیت ترین شهر از مجموعه شهرهای جدید اطراف تهران – بزرگ ترین کلان شهر کشور – را مورد مطالعه قرار دادیم. در این تحقیق از داده های مرکز آمار ایران و مصاحبه با مسوولین شرکت عمران شهرهای جدید، مشاهدات میدانی و تکمیل پرسش نامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد شهر جدید اندیشه در جذب سرریز جمعیت، جلب رضایت ساکنان و تامین شغل، یک شهر موفق می باشد.