مقاله ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در وزارت نیرو و شرکت های تابعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۴ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه در وزارت نیرو و شرکت های تابعه
این مقاله دارای ۴۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های اطلاعات یکپارچه
مقاله ارزشیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی
مقاله تاثیرات فردی و سازمانی سیستم های اطلاعاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامیان حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: رهنورد فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی صدقیانی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گستردگی و توسعه روزافزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن به آنچه که روزگاری رویا جلوه می کرد، دست مایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون کشورمان دارد و ضروری است سازمان های پیشرو با تشخیص به موقع ضرورت های تجهیز به این فنا وری ها و الزامات آن در سازمان، نظیر سیستم های اطلاعات یکپارچه و…، خود را در مسیر و معبری که به شاه راه تمدن جهانی می پیوندد، قرار دهند.
هدف مقاله حاضر ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعاتی یکپارچه وزارت نیرو و شرکت های تابعه، بر اساس مدل تعدیل شده ارزیابی موفقیت است که توسط دلون ومک لین ارایه شده است. این کار از طریق انجام مطالعه پیمایشی سیستم های اطلاعات یکپارچه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و با تمرکز بر تاثیرات فردی و سازمانی و منافع حاصل از به کارگیری سیستم های اطلاعات یکپارچه بر سازمان مذکور است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که کیفیت سیستم و کیفیت خدمات سیستم اطلاعات با اثر مثبت مستیم بر رضایت کاربر بر تمایل به استفاده از سیستم و در نتیجه کسب مزایای فردی و سازمانی حاصل از کاربرد سیستم اطلاعات در سازمان موثر است و کیفیت اطلاعات سیستم هم بر تمایل به استفاده از سیستم اثر مثبت مستقیم دارد. با توجه به یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت هرچند کیفیت سیستم و کیفیت خدمات سیستم اطلاعات یکپارچه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران پیشگوی مناسبی برای ارزیابی رضایت کاربران و افزایش کسب مزایای فردی و سازمانی از سیستم اطلاعات است اما کیفیت اطلاعات حاصل از سیستم، تنها بر تمایل به استفاده از سیستم مذکور موثر واقع شده است.