مقاله ارزشیابی دوره های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی از دیدگاه دانشجویان و اساتید با توجه به استاندارد اسکرم (SCORM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱-بهار ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی دوره های آموزش مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی از دیدگاه دانشجویان و اساتید با توجه به استاندارد اسکرم (SCORM)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی آموزشی
مقاله آموزش مجازی
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله استاندارد اسکرم SCORM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عگبهی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آقاکثیری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آهنگری سیدعابدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه های آموزش مجازی از دید اساتید و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی با توجه به استاندارد اسکرم (SCORM) است. این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش اساتید و دانشجویان دوره های مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی بود، که ۵۲ نفر از دانشجویان و ۱۲ نفر از اساتید به عنوان نمونه به روش هدفمند انتخاب شدند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که در دو نسخه ساخته شد. ضریب پایایی آلفا برای نسخه دانشجویان ۰٫۷۵ و برای نسخه اساتید ۰٫۸۰ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد فراوانی) و آمار استنباطی (کای اسکوئر) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که نظر اکثر اساتید و دانشجویان، در مورد میزان محتوای آموزش مجازی و نظام مدیریت آموزشی آن مطلوب است و تفاوت معناداری میان نظرات اساتید و دانشجویان در این زمینه مشاهده نشد.