مقاله ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۶۴ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل اعتقاد بهداشتی
مقاله آموزش
مقاله سبک زندگی
مقاله دختران
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمان نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده مهرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده سیدموسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دوران نوجوانی، ارزشمندترین مرحله زندگی هر فرد است که در گذر از آن، زیربنای زندگی بزرگسالی پی ریزی می شود. رفتارهای تغذیه ای ناسالم و سبک زندگی کم تحرک در نوجوانان، تهدیدی برای سلامت حال و آینده این گروه سنی می باشد. هدف این مطالعه ارزشیابی آموزش رفتارهای سبک زندگی سالم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در نوجوانان می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای با روش خوشه ای ۱۱۳ دانش آموز مقطع دوم راهنمایی از دو مدرسه در یک ناحیه آموزش و پرورش مشهد انتخاب و در گروه های مداخله (۵۶) و کنترل (۵۷) تخصیص یافتند. ابزار گرد آوری اطلاعات: مشخصات فردی و سوالات آگاهی، عملکرد و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. برنامه آموزشی طراحی شده در ۴ جلسه ۵۰ دقیقه اجرا گردید و ۲ ماه بعد از مداخله، داده ها جمع آوری و توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته ها: در گروه مداخله اختلاف میانگین نمرات آگاهی (P=0.033)، عملکرد (P=0.001) و سازه های مدل؛ شدت (P=0.008) و حساسیت درک شده (P=0.013)، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده (P=0.001) در مرحله پیگیری در مقایسه با قبل از مداخله معنادار بود. اما، در گروه کنترل تفاوت معناداری در این متغیرها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: برنامه آموزش بهداشت طراحی شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می تواند در ارتقای آگاهی و ادراکات شناختی و رفتاری سبک زندگی سالم در نوجوانان اثر بخش باشد.