سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیره غضنفرپور – دانشجوی دکتری آبخیزداری
حسن سلیمان پور – معاون بخش بیابان زدایی استان اصفهان

چکیده:

تالاب گاوخونی به عنوان یکی ازتالابهای مهم بین المللی کشوردراستان اصفهان واقع شده و نقش کلیدی را درحفاظت خاک پالایش زیست محیطی و حفاظت از تنوع زیستی ایفا میکند وجودجاذبه های طبیعی تاریخی مذهبی و خدمات سیاحتی و گردشگری موجود درحوزه آبخیز زاینده رود گاوخونی ضرورت اولویت بخشیدن برنامه ریزی های استانی را به این بخش می طلبد تالاب گاوخونی با تثبیت پوشش گیاهی مانع از حرکت شن های روان به نواحی شرقی استان اصفهان از جمله ورزنه میگردد و نقش موثری درمهار بیابان زایی و همچنین تغذیه آبهای زیرزمینی ایفا می کند وقوع دوره های خشکسالی و نیزعدم تعادل بین منابع و مصارف آب درحوزه آبخیز زاینده رود و نیز آلودگیهای صنعتی شهری و پسابهای کشاورزی به آب رودخانه زاینده رود منجر به افت سریع کمی کیفی و تخریب کاکردهای اکولوژیکی تالاب گاوخونی گردیده است باتوجه به ارزشهای ویژه این تالاب که به تفصیل دراین مقاله آورده شده است لزوم حفاظت و مدیریت حوزه ابخیز زاینده رود بخصوص درچالش خشکسالی های اخیر و نیز بکارگیری پروژه های احیایی و برنامه پایش و ارزیابی آن از اهم وظایف به شمار می رود