سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی مردانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

معماری پایدار یکی از مباحثی است که اخیراً در کشور ما مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است.نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران ، حکایت از شناخت خصوصیات محیطی، به خصوص اقلیمی پهنه های متنوع ایران، چاره اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برای استفاده هر چه بیشتر از مواهب طبیعی و مقابله با مشکلات و ناهنجاری های اقلیمی – محیطی آن دارد. معماری بومی دزفول، شهری که واجد ارزش، هویت معماری و شهر سازی و از نقاط شاخصاستان خوزستان می باشد دقیقاً منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای هویت خاصمنطقه خود میباشد بنابراین شناخت این معماری و راه کارهای بومی آن زمینه ارزشمندی برای استفاده از آنها در فضاهای جدید ایجاد می کند در این مقاله معرفی و شناخت ارزش ها و کیفیت های کالبدی به کار رفته در معماری بومی شهر دزفول با هدف کاربرد این راه کارهای اقلیمی – کالبدی جهت طراحی پایدار در این منطقه مطرح می شود در این راستا نمونه های با ارزشی از معماری مسکونی بافت قدیم دزفول به عنوان مجموعه ای با هویت و با سابقه تاریخی طولانی در منطقه استان خوزستان انتخاب ، معرفی و تحلیل شده پس از بررسی ، مقایسه و تحلیل ویژگی های آنها راه کارهای اقلیمی – بومی مناسب جهت طراحی در این بافت شهری جدید این شهر ارائه شده است.