سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا ناصریان خیابانی – کارشناس ارشد معماری وهیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای الزهرا
مهستا عبداله زاده – کارشناس معماری
بهناز کریمی بخشایش – کارشناس معماری

چکیده:

مقاله حاضر به تحقیق و بررسی در مورد سه خانه ی قدیمی تبریز یعنی:قدکی،گنجه ای و بهنام می پردازد،که هم اکنون به عنوان دانشکده معماری و شهرسازی از آن ها استفاده می شود.خانه ها ریشه در هویت و سنت و آداب و رسوم ساکنین خود دارند و این سه خانه در تبریز نمونه ی بارز معماری سنتی آذربایجان هستند. که به لحاظ هویتی،فرهنگی و اقلیمی جای خود را در دل این سرزمین باز کرده اند. سپس زاویه ی تحقیق به سوی کیفیت فضاهای آموزشی و دانشگاهی و ضوابط حاکم بر این فضاها سوق داده می شود، از ارائه ی این ضوابط این نتایج حاصل می شود که فضاهای مسکونی مذکور کشش و ظرفیت تغییر کاربری به فضای دانشگاهی را نداشته و این احیای نادرست عواقب سنگینی را به کیفیت فضاهای آموزشی و مهم تر از آن به کالبد خانه های سنتی وارد ساخته است.در پایان پس از ذکر این آسیب ها در بحث نتیجه گیری به ارائه ی راه کار در جهت حفظ هویت و کالبد خانه های سنتی پرداخته می شود.