سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدحسین ایران نژادپاریزی – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه یزد

چکیده:

منطقه حفاظت شده کوه بافق در محدوده ارتفاعی ۰۱۰۱ تا ۹۷۸۲ متری از سطح دریا و در شمال شرقی شهر بافق در استان یزد واقع شده است.این منطقه به عنوان یکی از باارزشترین زیستگاههای یوزپلنگ در ایران شناخته می شود.فراوانی علفخواران شامل کل وبزو قوچ و میش کرمانی و مشاهدات فراوان از گوشتخواران از جمله یوزپلنگ و پلنگ ایرانی بر اهمیت حفاظتی منطقه افزوده است.ضمن اینکه شناسایی ۰۷۰ گونه گیاهی که ۹۳ گونه گیاهی آن در فهرست سرخ قرار دارند ( ۰۸ گونه اندمیک ایران) و همچنین دوپایه کهنسال از گونه های چنار و سرو و دو تیپ گیاهی رویشهای بازمانده از گونه ارس ،ارزشهای حفاظتی بالایی برای این منطقهرقم زده است. یکی از مسائلی که حفاظت از این منطقه را دچار چالش اساسی نموده است، موضوع ساخت جاده ای از دهستان سبزدشت به بخشهای مرکزی و کوهستانی منطقه (معروف به جاده گزوئیه) می باشد.در این مقاله ضمن تشریح ارزشهای زیستیحفاظتی منطقه، پیامدهای گوناگون محیط زیستی ساخت این جاده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تحلیلی پیرامون واکنشهای مثبت و منفی مرتبط با این موضوع بیان گردید. در پایان جمع بندی از پیامدها و واکنش های مثبت و منفی در این خصوص و ارائه راهکار و تبیین آموزه هایی برای حل تعارضات مشابه در سایر مناطق ارائه شد