سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نبی اله زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی، وا
زهره موسوی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

تالاب پریشان با مساحت تقریبی ۴۲۰۰ کیلومتر مربع و ارتفاع۸۲۰ متر از سطح دریا واقع در جنوب غرب ایران و جنوب شر ق شهرستان کازرون در استان فارس یکی از مهمترین و ارزشمند ترین اکوسیستم های آبی کشور است. این دریاچه بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور بوده و در سال ۱۳۵۵ درکنوانسیون رامسر در ردیف تالاب های طبیعی دسته بندی و به عنوان تالاب بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به رغم تمام ارزش های موجود، مطالعات انجام شده نشان میدهد که خطرات زیست محیطی زیادی این اکوسیستم را که به علت خشکسالی های چند سال گذشته تقریبا خشک شده است تهدید می کند. در این مقاله ابتدا ویژگی های جغرافیایی و زمین شناسی دریاچه و سپس ارزشهای منحصر به فرد اقتصادی- اکولوژیکی و تنوع زیستی آن در منطقه معرفی می شود و در نهایت مخاطرات زیست محیطی شامل تهدیدهای داخلی و خارجی، علل بروز آنها و اهداف راهبردى براى احیا، ارتقاء وحفاظت از ارزشهاى تنوع زیستى تالاب پریشان بررسی شده اند.