سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلی میرابراهیمی – عضو هیأت علمی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیده ندا حبیب زاده – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

مبحث معیارهای اخلاقی و قاعده تدوین منشور اخلاقی در طول حیات انسان مقوله ای دیرین و دارای ابعاد و مولفه های مختلفی است ،منظرگاههای علمی و تئوریکی و راهکارهای عملی فراوانی برای این موضوع طرح شده و از دیر باز محل مناقشه ارباب نظر در حوزه های دین ، فلسفه ، اخلاق ، روانشناسی و مدیریت بوده است. بروز و رواج رفتارهای غیر اخلاقی در حوزه های مختلف از مهمترین معضلات سازمان ها در عصر فعلی است. پیشگیری از این رفتارها و حل مغضلات ، ضرورت نیازمندی این نوع سازمان ها را به اخلاق متجلی می نماید. شناخت عناصر درونی و بیرونی سازمان ها در اخلاقی کردن آنها رهگشاست زیرا اخلاق به معنای الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق خود و دیگران در قبال محیط است. بروز رفتار غیر اخلاقی و رواج آن در سازمان ها به ویژه در مدیریت این سازمان ها در عصر جهانی شدن یک تهدید جهانی است و گره گشایی از آن نیازمند برنامه جهانی است. سازمان ها به خصوص سازمان های آموزشی به لحاظ تقدس رسالت خود ( تعالی انسانها ) بی نیاز از مباحث اخلاقی نیستند و در قبال محیط داخلی و خارجی دارای مسئولیت اخلاقی هستند که عملیاتی کردن آنها در محیط سازمانی و آموزشی در رشد تربیتی انسانها و شکوفایی جوامع نقش مؤثر داشته و اثر بخشی و کارآمدی سازمانها را در ارائه الگوهای رفتار ارتباطی و تأمین زندگی فرهنگی نمایان می سازد