سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید حسین فخرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی شیمی
علی اصغر روحانی –
افشین فرحبخش – مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شیروان

چکیده:

سنسور الکتروشیمیایی گلوکزاکسیداز یکی از بهترین روشهای شناسایی مقادیر کم گلوکز است و بکارگیری نانوذرات کلوئیدی طلا به عنوانیک ماده مکمل درساختار بیوسنسور می تواند درافزایش راندمان و عملکرد بهینه موثر باشد دراین مقاله الکترود بیوسنسوری با عنوان الکترود تخمیری کربن اصلاح شده با نانوذرات کلوئیدی طلا (Aunano/CPE) با استفاده از پودر گرافیت کربن روغن پارافین و نانوذرات کلوئیدی طلا ۲۴nm تهیه گردید هو با الکترود تخمیری کربن Cpe مقایسه شده است برای هریک از الکترودها درغشاهای نیمهتراوایی ترکیب ۱ میلی لیتر بافر فسفات ۰/۱ مولار با PH معین و ۱۰ میلی گرم آنزیم گلوکز اکسیداز دراطراف الکترودها قرار داده شده است بااعمال پتانسیل یکسان ۰/۷ ولت بیوسنسورها بطورمجزا توسط گلوکز با محدوده غلظت ۱-۰/۰۵ میلی مولار مورد تست قرار گرفته شده که نتیجه آن تولید جریان و ردیابی گلوکز است جریان سنجی از هر دو بیوسنسور مورد مقایسه قرار گرفته شدها ست که نهایتا استفادها ز نانوذرات کلوئیدی طلا درساختار الکتروید (Aunano/CPE) منجر به افزایش رسانایی و جریان سنجی بیوسنسور گردیده است.