سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سجاد احدزاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، کارشناسی اداری شرکت مدیریت شبکه برق ایران
محسن دری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرضیه اسماعیل زاده – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

یکی از مهمترین و پیچیده ترین مسائلی که امروزه سازمان ها با آن روبرو هستند، مسئله نوآوری ونوجویی است. همگان درسرتاسر جهان، در زمینه اهمیت نوآوری و R&D و نیز نقش حیاتی این دو عامل در رشد، بقا و موفقیت سازمان ها وملت ها هم عقیده هستند. علیرغم تحقیقات اندک در زمینه نقش اعتماد در نوآوری سازمانی، بسیاری از مطالعات از این پیش فرض حمایت می کنند که سطوح بالای اعتماد تأثیر مثبتی بر اثربخشی و کیفیت اشتراک دانش سازمانی و نوآوری دارد. امروزه مبحث نوآوری اهمیت فزاینده ای یافته است و با توجه به این حدس وگمان که اعتماد سازمانی می تواند عامل مهمی در نوآوری باشد این فرضیه شکل گرفت.در این پژوهش پس از بررسی جامع نقش اعتماد بر نوآوری سازمانی سعی شده است برای بررسی این رابطه انواع طبقه بندی های اعتماد و رابطه آن ها با نوآوری به همراه پیشینه تحقیق ارائه شد.