سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید بایقره – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسام الدین قاسم زاده – کارشناس ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
سیدحمیدرضا شهابی حقیقی – دکتری مهندسی صنایع

چکیده:

دردنیای صنعتی ودانش محور امروز که تغییر و تحول از ویژگیهای بازر آن است خلاقیت و نوآوری ازارزشمندترین سرمایه های هرکشوری است که قصد توسعه برپایه استعدادهای درونی خود را دارد و دراین راه وجود تفکر خلاق و نوآور که بسترساز تغییر ودگرگونی باشد بسیارضروری است انچه مسلم است خلاقیت ونواوری امری توسعه پذیر میب اشد و همه افراد از توانایی خلاقیت و نوآوری با سطوحی متفاوت برخوردارند و تلاش سازنده و عزمی ملی درقالب نظام ملی نوآوری می تواند آینده کشور را تضمین نماید درشرایط رقابتی شدید صنعتی یکی از الگوهایی که میتواند منجر به خلاقیت و ارایه نوآوری با سرعت زیاد درسطوح فنی بالا متناسب با نیاز کشور شود تئوری حل مساله به روش ابداعی TRIZ است این دانش با اتکار به ابزارهایی که موجب اثربخشی خلاقیت افراد می شود محیط کاررا تبدیل به یک محیط متفاوت نموده و خلاقیت را محور حل مشکلات رقابتی کالا و خدمات می نماید. و بفرد محقق و صنعتگر کمک می کند تا با تحلیل بسیار قوی از مساله که برپایه ایجاد پایگاه دانش و تجربه استوار است کلیه روشهای حل مساله تا زمان حال را دراختیار گیرد و با شناخت مناسب نسبت به حل مساله اقدام کند.