سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی دستجرد – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
فرشاد برزگر – دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه اطلاعات به عنوان یک منبع مهم استراتژیک برای سازمان ها مطرح می باشد همچنین با توجه به رشد و توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و نفوذ آن درسطوح مختلف سازمان ها لزوم بکارگیری برنامه های راهبردی درحوزه فناوری اطلاعاتبیش از پیش نمایان می شود به عبارت دیگر هرچه فضای اطلاعاتی یک سازمان دقیق تر شفاف تر منسجم تر و سیستماتیک تر باشد مسلما آن سازمان خیلی زودتر می تواند به اهدافش نایل آید لذا رسیدن به چنین مرتبه ای زمانی برای سازمان امکان پذیر خواهد بود که سازمان درزمینه زیرساختها و دسترسی به ICT دارای آمادگی الکترونیکی باشد درحقیقت ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام درراستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامه ریزی شده خواهد بود و این مستلزم این است که مدلی انتخاب شود که براساس آن مدل ارزیابی ها صورت گیرد به همین دلیل تاکنونمدلهای مختلفی توسط سازمان ها بدین منظور ارایه شده اند که دراین مقاله به بررسی و مقایسه برخی از آنها پرداخته و درنهایت به معرفی عوامل موثر درانتخاب مدلی مناسب جهتارتقا سازمان می پردازیم.