سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح اله داوری دهکردی –
حمید بقایی –
مسلم سروستانی –
محمد کردانی –

چکیده:

کشور ایران دارای ۷/۲میلیون هکتار اراضی آبی بوده و از این مقدار ۱/۳میلیون هکتار تحت پوشش شبکه های مدرن و نیمه مدرن آبیاری و زهکشی و بقیه ۵/۹میلیون هکتار به طریق سنتی آبیاری می گردد. لذا احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی و ضرورت بهره گیری از مشارکت مردم در مراحل برنامه ریزی ،طراحی،ساخت و بهره برداری و نگهداری کاملا محسوس می باشد. شبکه آبیاری و زهکشی شش هزار هکتاری امیدیه ) توسعه هندیجان(در شهرستان امیدیه و بخش های تابعه، جزء آبخور زهره و از شمال به امیدیه از جنوب به هندیجان از شرق به رودخانه زهره و از غرب به راه آهن قدیمی شرکت نفت محدود می شود .با توجه به وضعیت عمومی منطقه از نظرسیلابهای فصلی که همه ساله خسارتهای سنگینی به مردم وارد می نمود، سازمان آب و برق خوزستان را بر آنداشت تا با اجرای طرح آبیاری و زهکشی، احداث سد و سیلاب بر ضمن نگهداری از آب و آبیاری اراضی ۵۲۵۵۵ هکتاری منطقه از سیلابهای فصلی و طغیان رود خانه که همه ساله خسارتهای سنگینی به مردم وارد می نمودجلوگیری نماید. پروژه آبیاری و زهکشی R1 توسعه هندیجان با مساحت خالص ۰۵۵۵ و ناخالص ۰۹۵۵ هکتار و با اعتبار مصوب ۹۵۲۳۹ میلیون ریال از اعتبارات بند الف ماده ۱۵۰ از طرحهای مشارکت مردمی است. پیش بینی می گردد با بهره برداری کامل از این پروژه زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم حدود ۹۵۵۵ نفر از اهالی منطقه را فراهم نموده و گامی موثر در جهت توسعه پایدار منطقه می باشد.