سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهنام امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمدمهدی دانشگر – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ترافیک

چکیده:

روند رو به افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی موجب بروز مشکلات پیچیده ای از جمله عدم وجود ایمنی کافی در معابر شهری و تقاطعات بواسطه تصادفهای ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابرین پیاده و سایر وسایل نقلیه می گردد با درنظر گرفتن اینموضوع که بخش اعظمی از تصادفات معابر شهری و همچنین برون شهری در تقاطعات صورت می پذیرد و اساسا علت اصلی بروز آن تداخل وسایل نقلیه در تقاطعات و افزایش نقاط برخورد آنها می باشد لذا دراین مقاله به بررسی اثر حرکت گردش به چپ در تقاطعات چراغدار با معابر شریانی برروی کاهش ایمنی تقاطعات و ارائه راه کار نوین و اثر گذار طرح گردش به چپ غیرمستقیم مربعی در قالب طراحی تقاطعات غیرمتعارف با انگیزه حذف اثر منفی حرکت گردش بهچپ در تقاطعات و افزایش ایمنی پرداخته خواهد شد.