سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیلا عقلمند – عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری ارومیه دانشکده هنر
نیکو بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

خط آسمان به آخرین خط تراز بنا یا خط اتصال بنا با آسمان یا نقطه برخورد خطوط فوقانی ساختمانها با خط افق گفته می شود. این واژه را بیشتر معماران و مدیران شهرسازی به کار میبرند که به میزان ارتفاع بناها با توجه به بناهای همجوار در شهر اشاره دارد . وجود خط آسمان زیبا و منظم، شاید تأثیرگذارترین عامل در نظم دهی به فضاهای شهری باشد، عاملی که امروز به ندرت در نمای کلان شهرها دیده میشود در همین زمینه دیده شده گاهی اوقات در کشورهای توسعه یافته برای اینکه خط آسمانی پذیرفتنی وجود داشته باشد، ساختمان های جدیدی را که بدون توجه به این مسئله ساخته شده اند، از بین برده اند . خط آسمان با شاخص کردن بنا یک اولویت بندی را به ذهن مخاطبان القا می کند و زیربنای هویت شهر هم با توجه به همین شاخ کردن بنا ساخته می شود . بررسی چگونگی قرار گیری خط آسمان در شهر می تواند از منظر های مختلف مورد بررسی قرار گیرد به منظور جمع آوری داده ها از روش کیفی ازجمله مشاهده و تهیه تصاویر پانارومایی و سپس تجزیه و تحلیل آنها بر اساس تحلیل کمی انجام شده است برای ارزیابی سناریو های پیشنهادی نیز روش AHP مورد استفاده قرار گرفته است در نهایت این مقاله به ارایه راهکارهایی جهت شکل گیری خط آسمان مناسب و یک کل منسجم در بخش میدان جانبازان (بازار باش) ارومیه پرداخته است که می تواند در افزایش کیفیت کالبدی و ارتقا آسایش بصری در این میدان موثر باشد.کلما