سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیانوش سوزنچی – استادیار گروه معماری ، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
مونا غفاریان مداینی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد گروه معماری منظر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه مفهوم ورودی شهر و نوع ادراک مسافر از ورودی، با توجه به تغییر شکل حمل و نقل بین شهری نسبت به گذشته تغییر یافته است دروازه های ورود به شهر امروزه جای خود را به فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن و پایانه ها داده اند بنابراین تدوین اصول و ضوابط مربوط به هویت بخشی این مبادی به عنوان اولین عناصر هویت ساز منظرین در مبادی ورودی یک شهر ضروری به نظر می رسد در این نوشتار ضمن بررسی و توصیف جایگاه پایانه مسافربری بین شهری، با توجه به شرایط نامطلوب منظر فضای پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد به عنوان یکی از مبادی ورودی این شهر و اثرات منفی آن بر انگاره های زائرین، سعی در ارائه راهکارهایی مبتنی بر طراحی منظر جهت بهسازی و هویت بخشی به این فضا به عنوان یکی از مبادی معرف هویت شهری مشهد شده است و با رویکرد ارائه راهکارهای ارتقاء هویت در منظر پایانه های بین شهری، اصول طراحی فضاها و نحوه انعکاس آنها در پایانه مسافری مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان نمونه راهبرد ها و الگوهایی در جهت مناسب سازی محیط و منظر پایانه ها با هدف فوق الذکر ارائه شده است