سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید قدیری – پژوهشگاه نیرو- ایران
مجتبی گیلوانژاد – پژوهشگاه نیرو- ایران
سارا خیامیم – پژوهشگاه نیرو- ایران
محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو- ایران

چکیده:

گستردگی شبکه های توزیع در بسیاری از شهرها و مناطق و توسعه اسپن به اسپن این شبکه ها بنا به مقتضیات زمان از یک سو و رشد روزافزون بار، نصب تاسیسات الکتریکی فراوان با صرف هزینه های گزاف، معضلات همیشگی بهر ه برداری همانند آمار بالای تلفا ت، عدم استفاده بهینه از ظرفیت شبکه منصوبه و جلب رضایت مشترکین از سویی دیگر سبب شده که توسعه بهینه شبک ه های توزیع از ابعاد گسترده و پیچیدگی های خاصی برخوردار و به یک موضوع راهبردی تبدیل شود. لذا در این مقاله به موضوع توسعه بهینه شبک ه های توزیع بر اساس حفظ ا قتصادی تاسیسات الکتریکی موجود با هدف کاهش تلفات به تفصیل پرداخته شده و الگوریتم های طراحی و توسعه بهینه شبکه توزیع ارائه گردیده اند. الگوریتم های تهیه شده، پس از برنامه نویسی و انجام تست و ارزیابی ، بر روی منطقه فلکه مخابرات ارومیه اجرا شده و طرح بهینه ارا ئه شده است. در جهت ارائه یک طرح کاربردی و عملیاتی، با حضور مستمر تیم پروژه در منطقه فلکه مخابرات طرح تفصیلی برقرسانی در این منطقه، به انضمام کلیه مطالعات تکمیلی و تحلیلی لازم صورت پذیرفته است.