سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کارگاه فنی مدیریت، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

انوش نوری اسفندیاری – کارشناس ارشد امور آب وزارت نیرو

چکیده:

اهمیت روزافزون سامانه های آبیاری مدرن در تولید کشاورزی و امنیت غذایی و مدیریت پایدار منابع طبیعی موجب شده تا رویکردهای جدیدی به ویژه برای دوره بهره برداری از آنها تدارک دیده شود . بی تردید ارتقای مدیریت مالی این سامانه ها جزء مهمی از این رویکردها می باشد. از اینرو، منظور از ارتقای مدیریت مالی، برشمردن مشخصه های تحول در مدیریت مالی در خدمت مدیریت خدمت محور، برای مقابهبا چالش های پیش رو و برون رفت از چرخه های معیوب موجود است. در این مقاله برپایه مبانی مدیریت مالی مؤثر و کارآمد، ویژگی ها، بر اساس خدمت محوری مشخص و تبیین شده است. گام های اصلی بر دستیابی به برنامه ارتقای سامانه های مدیریت مالی عبارتند از: – تعیین سطح خدمات مورد توافق تعیین برنامه های AMP و POMبرای حفظ یا اعتلای ظرفیت دارایی ها و ارایه خدمات توافق شده برآورد هزینه های چرخه عمر، برنامه زمانی و جریان گردش نقدی لازم – برنامه ریزی مدیریت مالی نتیجه گیری و توصیه های ارایه شده این مقاله براساس مقایسه وضع موجود مدیریت سامانه های آبیاری کشور و ضرورت های تهیه و تدوین برنامه تأمین خدمات پایدار، ارایه شده است.