سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از معضلات آتی شرکت های آب و فاضلاب کشور در بخش بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب که از سیستم برکه تثبیت استفاده می نمایند ، تخلیه و استفاده مجدد لجن تصفیه خانه ها می باشد.در این تصفیه خانه ها عموما در لاگون های بی هوازی چندین ده سانتی متر و گاها تا بیش از یک متر ته نشینی لجن تثبیت شده و بعضاَ تثبیت نشده خواهیم داشت که این لجن باعث کاهش راندمان برکه ، عملکرد هوازی و بالتبع افزایش آلاینده های پساب خروجی تصفیه خانه و کاهش راندمان تصفیه خانه ها می گردد. از طرفی با توجه به سیاست های جدید اقتصادی،درآمد زایی تصفیه خانه ها می بایست مورد توجه قرار گیرد.در این مقاله روشی را ارائه خواهیم نمود که با حل معضل فوق را با توجه به اهمیت و جایگاه مهندسی و مدیریت ساخت ،روشی اجرایی با هزینه مناسب و ممکن را در نظر گرفته ،نسبت به طراحی روش، و استفاده بهینه از لجن تثبیت شده در راستای مسائل زیست محیطی، اقدام نماییم.