سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا علیگودرز – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
احسان مفرد – شرکت توربوتک
علی قاسمی نژاد – سازمان بهره وری انرژی ایران
علی مددی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهایبسیار رایج برای افزایش توان و بازده توربین های گازی قدیمی انجام فرایند ارتقا برروی انهاست دراین روشهدف اصلاح طراحی المانهای اصلی توربین گاز از طریق به کارگیری تکنولوژی مدرن طراحی و ساخت توربین های گازی است بدین ترتیب علاوهبرتعویض قطعات فرسوده با تغییرات محدود درهندسه مواد و اجزای کنترلی توربین گاز و بازطراحی آنها نه تنها توان و راندمان کنونی توربین گاز ارتقا می یابد بلکه توان و راندمان حالت طراحی آن نیز افزایش می یابد درمقاله حاضر ارتقای توربین های گازی فریم ۵ شرکت جنرال الکتریک شبکه برق کشور مورد بررسی قرارمیگیرد ابتدا سناریوهایی برای ارتقای کمپرسور درنظر گرفته می شود و در ادامه تغییرات مورد نیاز برای انطباق سایر قسمتهای توربین گاز با کمپرسور و تاثیر این سناوری های ارتقا برروی عملکرد توربین گاز بررسی می شود بدینمنظور مدل این توربین درنرم افزار ترموفلو ساخته شده و اثرتغییرات روی راندمان و توان سیکل محاسبه می گردد. نتایج نشان میدهد که با توجه به توانایی های موجود در داخل کشور ظرفیت افزایش ۳۲ درصد درتوان سیکل و ۲ درصد درراندمان توربین های مورد نظر وجود دارد.