سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سعید فردانی – رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان
سیدسعید انصاری فر – کارشناس برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی پژوهش و فناوری اطلاعات شهر
مجتبی حشمت نژاد – کارشناس برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی پژوهش و فناوری اطلاعات شهر

چکیده:

دو رویکرد بسیار مهم در مباحث اقتصادشهری قابل طرح می باشد یکی استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و دیگری مدیریت هزینه ها می باشد از همین رو لازم است مدیریت شهری علاوه برنگاه به درآمدها به موارد هزینه ای و مدیریت آنها نیز توجه نموده و استراتژی افزایش درآمد را درکنار کنترل هزینه طراحی و اجرا نماید یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت هزینه های شهری مدیریت و کنترل سبد پروژه های شهری می باشد که با توجه به تعدد پروژه درشهرداری ها صرف منابع زیاد وهزینه های اجتماعی کاهش چنددرصدی زمان و هزینه درراستای اجرای پروژه ها می تواند در افزایش بهره وری منابع شهری تاثیر بسزایی داشته باشد این مقاله به بررسی کارکردهای مدیریت پروژه درجهت کاهش هزینه های پروژه های شهری با رویکرد مهندسی ارزش می پردازد شهرداری اصفهان به دلیل ساختار پروژه محور خود هرساله تعداد زیادی پروژه تعریف و درسطح شهر اجرا میکند بررسی علل تاخیر درزمان اتمام پروژه ها و هزینه بالای اجرای آنها اگرچه در دید اول نشانه ضعف مدیریت و عمدتا ارزیابی پیمانکاران است لیکن با کمی دقت نظر و موشکافی مشخص می شود که ریشه اصلی درفقدان مدیریت هزینه ها با استفاده از استقرار مدیریت پروژه با رویکردمهندسی ارزش در اجرای پروژه های شهری می باشد.