سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – استادیارو عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
شبنم خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
فاطمه زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

بهره وری هم به درجه تاثیر گذاری بر اهداف سازمان اطلاق می شود و هم به کیفیت کار توجه دارد و نکته مهم و اساسی توجه به نحوه ایجاد یک سازمان کارآست. مقوله بهره وری نیازمند نگرشی جدید بر آن است که از طریق سازمانهای یاد گیرنده می توان به آن دست یافت.سازمان یاد گیرنده سازمانی است که یادگیری را برای تمام اعضاء تسهیل می کند و مداوم آن را انتقال می دهد. همچنین بوجود آورنده دیدگاههای جدید است. این سازمان مکانی است که در آن افراد مرتباً توانایی خود را در جهت هر آنچه که میل به خلق آن دارند افزایش می دهند. مدلهای جدید یادگیری را فرا گرفته و یاد می گیرند چگونه بیاموزنددر این سازمانها بر تفویض اختیار، کارگروهی و تیمی و مدیریت مشارکتی، خلاقیت و نوآوری و ویژگیهای بارز دیگر که دراین مقاله به توضیح آن پرداختیم، تاکید می شود. مفهوم کلیدی دیگری که با سازمان یاد گیرنده مطرح می شود یادگیری سازمانی است. یادگیری سازمان به مفهوم یادگیری افراد در درون سازمان است یادگیری سازمانی برای توصیف انواع خاصی از فعالیتهایی که در سازمان جریان دارد بکار گرفته می شود و عامل مهم مورد نیاز سازمانهایی است که می خواهند در دنیای جدید اقتصادی پا بر جا بمانند.از دیگر مفاهیمی که در این مقاله به آن پرداخته می شود بهره وری می باشدو در این زمینه سازمان یادگیرنده به عنوان الگویی برای ارتقای بهره وری است و بهبود بهره وری از طریق به حداکثر رساندن ظرفیتهای موجود مورد توجه خاص قرار گرفته است.در این مقاله ضمن مقدمه ای درباره سازمان یادگیرنده ، یادگیری سازمانی و مقایسه آنها با هم، به ویژگیهای سازمان یادگیرنده اشاره گردیده و در پایان به بررسی ارتباط بین سازمان یادگیرنده و بهره وری پرداخته شده است.