سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید حسامی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا مداحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت
مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت

چکیده:

طرح جانمایی کارگاه و به دنبال آن تجهیز کارگاه، از موارد بسیار مهم و تأثیرگذار بر مدیریت ایمنی کارگاه‌های عمرانی محسوب می‌شود . متأسفانه در بخش دینی توجه بسیاری از مدیران صرفاً به مسائل اجرایی تیم انجام پروژه می‌باشد و به مباحث قبل از اجرا کمتر توجه می‌شود. بایستی توجه کرد که بسیاری از حوادثی که در پروژه‌ها به وجود می‌آیند ناشی از عدم لحاظ کردن اصول ایمنی در طرح جان نمایی کارگاه‌ها می‌باشد. امروز به علت پیچیدگی پروژه‌ها روش‌های سنتی گذشته جواب‌گوی مدیریت کارگاه‌های عمرانی نیست. در این مطالعه ضمن اهمیت استفاده از ابزارهای نوین مدیریت، استفاده از الگوریتم ژنتیکی به عنوان یکی از این ابزارها در طرح جانم و یک کارگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داده است که استفاده از چنین ابزارهای نوین مدیریتی موجب ارتقای سطح کیفی و لحاظ کردن بیشتر و بهتر آیتم‌های مدیریت از جمله ایمنی در کارگاه می‌شود.