مقاله ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین با استفاده از سدیم مولیبدات تجاری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتقای کیفیت
مقاله سدیم مولیبدات
مقاله آمونیم مولیبدات
مقاله کاتالیست همگن
مقاله نفت خام فوق سنگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان طرقی سیدکمال
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی سپهر
جناب آقای / سرکار خانم: توفیق عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق آمارهای مراجع بین المللی، به تقریب نیمی از ذخایر نفتی جهان به پایان رسیده است که لزوم استفاده هر چه بهینه تر از ذخایر فعلی، به ویژه تبدیل باقیمانده های سنگین نفتی و نفت خام فوق سنگین به ترکیب های سبک تر را نشان می دهد. این پژوهش به بررسی استفاده مستقیم از سدیم مولیبدات تجاری به عنوان کاتالیستی در دسترس و ارزان برای ارتقای کیفیت نفت خام فوق سنگین و باقیمانده های سنگین نفتی می پردازد. برای امکان سنجی ارتقای کیفیت نفت سنگین (افزایش درجه API، کاهش گستره جوش و تقلیل میزان آسفالتن ها)، با استفاده از این ماده تجاری، آزمون های واکنشگاهی در یک اتوکلاو یک لیتری با برقراری نسبت حجمی هیدروژن به هیدروکربن ۱۲۰۰، فشار ۷۰ bar و دمای ۴۴۰ oC و زمان اقامت ۲۰ دقیقه با درصدهای وزنی متفاوت سدیم مولیبدات بازای وزن خوراک، انجام گرفت. نتیجه ها نشان دادند که که بازدهی ارتقای کیفیت در شرایط واکنشگاه در حدود ۵۰ درصد بوده و افزودن مقدار بیشتر سدیم مولیبدات تجاری، تاثیری بر شکست ترکیبات سنگین با نقطه جوش بیش از ۶۲۰ درجه سانتیگراد نداشته، ولی ارتقای کیفیت ترکیب های سبکتر را افزایش می دهد. همچنین آزمایش ها اثبات کردند که استفاده بیشتر از سدیم مولیبدات، موجب تشکیل مقدار قابل توجهی کک در واکنشگاه می شود به گونه ای که اگر میزان ۰٫۰۵ درصد وزنی مولیبدن در مخلوط واکنش رعایت شود، در مقایسه با کاتالیست آمونیم مولیبدات، درصد کک از ۰٫۰۵ درصد به ۰٫۲ درصد وزنی افزایش خواهد یافت.