مقاله ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین ذهنی مادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۳۵۱ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین ذهنی مادر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی بین ذهنی
مقاله کیفیت دلبستگی
مقاله مادر
مقاله شیرخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجوی آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی منصوره السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر بر شناخت اثربخشی بسته آموزشی افزایش آگاهی بین ذهنی مادران دارای شیرخوار ۷-۶ ماهه بر ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار در پایان سال نخست زندگی شیرخوار متمرکز شد. کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط طبقه های Q دلبستگی (واترز، ۱۹۹۵) مورد سنجش قرار گرفت. ۲۰ مادر دلبسته ناایمن از طریق مصاحبه رابطه کنونی (کرول و اونز، ۱۹۹۶) شناسایی شدند و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند شیرخواران گروه آزمایش به واسطه بهبود آگاهی بین ذهنی در مادران و پاسخدهی متناسب به نیازهای آنها دلبستگی ایمن تر و وابستگی کمتر نسبت به گروه گواه دارند.