مقاله ارتقای ظرفیت انتقال و توانمندی تجاری سازی دستاوردهای فناورانه سازمان های پژوهش و فناوری از طریق ایجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارتقای ظرفیت انتقال و توانمندی تجاری سازی دستاوردهای فناورانه سازمان های پژوهش و فناوری از طریق ایجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراکز توسعه کسب و کار فناورانه
مقاله سازمان های پژوهش و فناوری
مقاله تجاری سازی دستاوردهای فناورانه
مقاله ظرفیت انتقال
مقاله توانمندی تجاری سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندریان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام تحقیقات در سازمان های پژوهش و فناوری حصول به نوآوری فناورانه به منظور خلق فرصت های کسب و کار جدید و یا نوسازی یا متحول نمودن کسب و کارهای فعلی است. بر این اساس سازمان های پژوهش و فناوری ایده های فناورانه را در مسیر توسعه فناوری و تمهید تجاری سازی قرار می دهند. لازمه پیمودن موفق این مسیر، حرکت متوازن و همزمان «علمی – فنی» و «تجاری» برای هر یک از ایده های فناورانه است. یکی از بهترین الگوها برای پیمودن مسیر متوازن تجاری همزمان با مسیر «علمی – فنی» که در سازمان های پژوهش و فناوری موفق و پیشرو در نقاط مختلف جهان مشاهده گردیده ایجاد مراکزی تحت عنوان «مرکز توسعه کسب و کارهای فناورانه» است. ماموریت مراکز توسعه کسب و کار در سازمان های پژوهش و فناوری پیاده سازی الزامات تجاری سازی در فرایند توسعه فناوری و سپس ارائه مشاوره و کمک فنی، اقتصادی و تجاری پیرامون دستاوردهای فناورانه در حال ورود به مرحله تجاری سازی می باشد. این خدمات در خصوص مبانی شکل گیری کسب و کار برای دستاوردهای فناورانه سازمان خود به مشتریان بالقوه و بالفعل آن می باشد. این مقاله ابتدا به لزوم و اهمیت ایجاد مرکز توسعه کسب و کارهای فناورانه در سازمان های پژوهش و فناوری اشاره می کند و سپس به ارائه تعریف و وظایف این مراکز در سازمان های پژوهش و فناوری می پردازد و در نهایت با نتیجه گیری پایان می یابد.