مقاله ارتقای امنیت سرویس های وب با استفاده از فنون تحمل پذیری خطا با تاکید بر فن تنوع طراحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پدافند الکترونیک و سایبری از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارتقای امنیت سرویس های وب با استفاده از فنون تحمل پذیری خطا با تاکید بر فن تنوع طراحی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفوذ
مقاله تکنیک های تحمل پذیری خطا
مقاله تحمل پذیری نفوذ
مقاله تکنیک های افزونگی
مقاله تنوع طراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بجانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی ازگمی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی توجهی به امنیت سیستم های نرم افزاری مبتنی بر سرویس های وب، به علت چالش های امنیتی آنها، نتایج زیان بار و جبران ناپذیری به همراه دارد. تاکنون استانداردهای امنیتی بر اساس مکانیزم های سنتی امنیتی، نظیر رمزنگاری و امضاء دیجیتال، در رابطه با امنیت سرویس های وب و سیستم های مبتنی بر آنها مطرح شده است. همچنین فنون کلاسیک تحمل پذیری خطا و روش های متعارف امنیتی برای ارتقای امنیت سرویس های وب قابل بهره برداری است. علی رغم استفاده از استانداردهای امنیتی و فنون یاد شده، تاکنون امنیت کامل سرویس های وب فراهم نشده است و شاهد استمرار نفوذ در سرویس های وب هستیم. در این مقاله برای ارتقای امنیت سرویس های وب، رویکردی مبتنی بر روش های متعارف امنیتی و تکنیک های کلاسیک تحمل پذیر خطا، با تاکید بر تکنیک های افزونگی و تنوع طراحی برای طراحی سرویس های وب پیشنهاد شده است. عملکرد سیستم نرم افزاری مبتنی بر سرویس وب که با استفاده از تکنیک های تحمل پذیری خطا و سیستم نرم افزاری مبتنی بر وب و بدون استفاده از تکنیک های تحمل پذیری خطا طراحی شده، با بهره گیری از زنجیره های مارکوف مدل سازی شده و کارایی آنها با استفاده از نرم افزار Maple محاسبه شده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که میزان سرویس دهی سیستم های مبتنی بر وب که از تکنیک های تحمل پذیری نفوذ بهره می برند، به طور قابل توجهی افزایش می یابد.