سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز ریاحی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علیرضا شهرکی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجتبی سیدی مرغکی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

از آنجایی کشور ما در حال توسعه می باشد نیاز به مدارک دانشگاهی و افراد متخصص در همه زمینه ها کاملا محسوس می باشد. و از طرف دیگر داشتن مدارک دانشگاهی بدون تخصص نه تنها گرهای از کار باز نمی کند بلکه خود مشکل ساز است. لذا داشتن افراد تحصیل کرده، دارای تخصص کافی و مرتبط با رشته دانشگاهی منوط به ارائه خدمات آموزشی با سطح کیفی و کمی مطلوب در دانشگاه هامی باشد. در این مقاله برانیم راهکار مناسبی جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی و علم تولیدی در دانشگاه ها ارئه دهیم، با این نگرش، در ابتدا باید بدانیم کجا هستیم، نقاط قوت و ضعف خود را شناخته و در جهت ارتقاء آن ها تلاش کنیم، لذا در این مقاله ما از مدل سرآمدی اروپا (EFQM 34 که از مقبولیت جهانی گسترده ای برخوردار است و مرجع جایزه ملی کیفیت ایران نیز محسوب میشود، برای شناسایی نقاط قوت و ضعف استفاده می نمایم و در نهایت راهکار مناسب ی جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی ارائه می نمائیم