مقاله ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهبود مدیریت از صفحه ۲۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت کیفیت جامع
مقاله عوامل کلیدی موفقیت
مقاله اولویت بهبود
مقاله وضع موجود و مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: اخروی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل اصلی که در حوزه بهبود مدیریت مطرح می شود، مدیریت کیفیت جامع است. در این تحقیق، سعی شده است تا عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت جامع، در صنعت مورد مطالعه شناسایی و اولویت بندی شوند. در این راستا، عوامل مذکور با استفاده از ادبیات موضوع و نیز نظرات مدیران صنعت شناسایی و پس از جمع بندی شانزده عامل موثر بر کیفیت جامع مشخص شدند. سپس وضع موجود این عوامل با استفاده از پرسشنامه ای که در اختیار نمونه ۵۰ نفری از مدیران آگاه در حوزه TQM قرار گرفت، ارزیابی شد. روایی این پرسشنامه که بر مبنای ادبیات تحقیق طراحی شده بود، با استفاده از دیدگاه صاحبنظران صنعت و دانشگاه و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۹۷٫۱% تایید شد. آزمون فریدمن نشان داد که میانگین امتیازهای اختصاص یافته به مولفه های موثر بر کیفیت جامع یکسان نیست. همچنین آزمون کروسکال – والیس نیز نشان داد که میانگین امتیازات سوالات متفاوت است. بنابراین پس از محاسبه میانگین امتیازات؛ سه عامل چشم انداز، پاداش و مشارکت کارکنان، کمترین امتیاز را کسب کردند و در واقع در اولویت بهبود، قرار گرفتند.