مقاله ارتقاء پایداری شهرهای بزرگ در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۳۹ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارتقاء پایداری شهرهای بزرگ در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی (نمونه موردی شهر تهران)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه زیرسطحی
مقاله پایداری
مقاله مخاطرات محیطی
مقاله تهران
مقاله زیرساخت های شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی الحسابی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهرهای بزرگ معاصر با مسائل و تهدیدهای متعددی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی مواجه اند. پایدارسازی این شهرها در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد توسعه زیرسطحی شهری، نگرشی نوین در شهرسازی می باشد. شهرهای بزرگ ایران با قرارگیری روی گسل های زلزله، مورد تهدید و آسیب پذیری جدی قرار دارند. بکارگیری رویکرد زیرسطحی شهری در توسعه این شهرها می تواند به پایداری آن ها کمک نماید. این مقاله با هدف تبیین اهمیت و جایگاه فضاهای زیرسطحی در ارتقای پایداری شهرهای بزرگ و مراکز آن ها در زلزله می باشد. این مقاله با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مطالعه موردی شهر تهران و با استفاده از تکنیک های تحلیلی سوات، مطالعه اسنادی، مطالعات میدانی انجام می شود. نتایج این پژوهش عبارتند از: ۱) پایداری و مقاومت بالای فضاهای زیرسطحی در برابر سوانح طبیعی و غیرطبیعی از قبیل زلزله، آتش سوزی، ارتعاش، انفجار و … ۲) تخریب کم تر این فضاها نسبت به فضاهای غیرزیرسطحی در زلزله و سایر بحران های طبیعی و مصنوع ۳) قابلیت فضاهای زیرسطحی در حل مسائل متعدد شهرهای بزرگ و رفع بخشی از نیازهای فضایی.