سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان قنبری – دانشکده برق و رایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی صدر – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی تات حصاری – دانشکده برق ورایانه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

در این تحقیق، متراکم سازی پالسهای نوری بدون چرپ در حین انتشار در یک فیبر کریستال نوری هدایت شاخص از جنس سیلیکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد که پراکندگی رامان می تواند کیفیت پالس فشرده شده را افزایش دهد و پاشندگی مرتبه ۳مثبت عاملی اصلی در محدود سازی فشردگی پالسهای نوری گردد. نشان خواهیم داد که ترکیب اثر رامان با یک مقدار پاشندگی مرتبه ۳ منفی می تواند موجب تولید پالسهایی به مراتب فشرده تر در مقایسه با اعمال تنهای اثر رامان و یا ترکیب اثر رامان با یک پاشندگی مرتبه ۳ مثبت گردد.