مقاله ارتقاء مهارت های کارآفرینی سرمایه هستان نگار با استفاده از پرتال آموزش کارآفرینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ارتقاء مهارت های کارآفرینی سرمایه هستان نگار با استفاده از پرتال آموزش کارآفرینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتال آموزش کارآفرینی
مقاله پرتال آموزشی
مقاله طراحی پرتال
مقاله ویژگی های طراحی
مقاله آموزش کارآفرینی
مقاله ارتقاء مهارت
مقاله هستان نگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طایفه محمودی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: پیوست مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: خراط محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بدیع کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پرتال های سازمانی نقش کلیدی در تسری و تجری اطلاعات سازمانی در ابعاد و لایه های مختلف ایفا می کنند. در این میان پرتال های آموزشی به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت کاربران (و کارمندان) سازمانی در تحقق کسب و کار کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به گستردگی بومی، تنوع مشاغل در حوزه کارآفرینی و نیز پارامترهایی که به نحوی در فرآیند طراحی این پرتال ها تاثیرگذارند، ایجاد سازوکاری که بتواند یک پرتال را از توانمندی قابل ملاحظه ای در ارتقاء مهارت کارآفرینی برخوردار سازد، از اولویت ویژه ای برخوردار است. این مهم ایجاب می نماید تا ویژگی های لازم برای طراحی موثر این قبیل پرتال ها مد نظر قرار گیرد. در این مقاله، رویکردی ارائه می شود که طبق آن ویژگی های مورد انتظار در طراحی یک پرتال آموزشی در قالب یک هستان نگار بازنمایی شده و متعاقبا توضیح داده می شود که این ویژگی ها چگونه می توانند به تحقق کسب و کار کارآفرینی از یکسو، و از سوی دیگر آموزش کارآفرینی منجر گردد. در پایان، قابلیت رویکرد پیشنهادی در قالب دو سناریوی عملی راه اندازی کسب وکار در حوزه کشاورزی و راهنمای نگارش طرح کسب و کار در همبافت آموزش کارآفرینی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.