سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر فیضی زاده – دانشکده فنی دانشگاه تهران،
سجاد ازگلی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس،
محسن قانعی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله مدل ریاضی برای رشد تومور در نظر گرفته شده است که نسبت به سایر مدلهای ارائه شده در گذشته ارتقا یافته است،بدین صورت که با تکمیل کردن مدل ریاضی رشد سرطان و درمان رگ زایی از دید علوم بالینی توانسته مدل دقیق تری نسبت به مدل اولیه وسایر مدلهای بهینه یافته از روی مدل اولیه که عموما دید ریاضی داشته اند ارائه نماید. یکی از این ویژگی ها در نظر گرفتن نرخ پاکسازی دارو دربدن می باشد و همچنین ویژگی مهم این مقاله در تزریق دارو و میزان دز دارو بر اساس روشهای بالینی و عملی موجود در درمان سرطان می باشد.