سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار عبادی –
فاطمه دهقانی چم آسمانی –

چکیده:

به کارگیری فناوری اطلاعات به مدیریت خدمات و درنتیجه به موفقیت سازمان درجلب رضایت مشتریان کمک می کند برای اصولی و مفید واقع شدن مدیریت خدمات و همچنین سادگی روابط داخل و خارج سازمانی باید استانداردها و چارچوبهایی به کارگرفته شوند یکی از کارآمدترین و پرطرفدارترین این چارچوب ها تجربه ی موفق ITIL یا همان کتابخانه ی زیرساخت فناوری اطلاعات است درمورد اصول و محتوای ITIL دربسیاری از تحقیقات و مقالات گفته شدهاست اما درمورد فاکتورهای اصلی برای اجرای ITIL درسازمان ها به صورت نادر و از هم گسسته مطلب وجود دارد کهدراین مقاله با روشی نو به بررسی جامع فاکتورهای ارزیابی ITIL و نرم افزارهای موجود پرداخته ایم.